Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A csatornapartok védelme

2 009

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szentesi Szakaszmérnökség közleménye

„Szegvár a vizek falva”, tartja a helyi mondás. Errefelé sokan hódolnak a horgászatnak, helybeliek és vendéghorgászok egyaránt, hiszen a település e tekintetben remek adottságokkal rendelkezik. Sokszínű élővilág, szép természeti környezet és változatos halfajok méretes példányai várják a vízpartra látogatókat. A szegvári vizek megfelelő halállományának fenntartásáról és utánpótlásáról a Szegvári Horgászegyesület rendszeres haltelepítéssel gondoskodik.

Fontos azonban tudni, hogy a térség főcsatornái, úgymint a Kurca-főcsatorna, a Kórógy-ér, a Ludas-ér elsődleges és legfontosabb feladata a települések csapadékvízgyűjtő és levezető csatornahálózata által összegyűjtött vizek befogadása és elvezetése, a térség mezőgazdasági művelt területeinek belvízmentesítése, a belvízkárok megelőzése, enyhítése, egyéb felesleges vizek elvezetése, értékek megóvása.

E vizek másodlagos hasznosítási célja a környék mezőgazdaságának öntözővízzel történő ellátása, amit a Magyar Állam biztosít – meghatározott áron – a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező gazdák számára.

Öntözési idényben a gazdák által felhasznált és a vízszolgáltató által pótolt víz mennyiségének függvényében a csatornák vízszintje ingadozhat, hiszen a rendszerben szivattyús átemelők és vízkivételek üzemelnek, melyek kapacitása eltérő, ill. a kiszolgálandó vízigények is folyamatosan változnak. A kezelő ATIVIZIG gondoskodik arról, hogy a csatornák a lehulló csapadékvíz befogadására és elvezetésére mindenkor alkalmasak legyenek. Rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű öntözővíz, továbbá a csatornákon lévő műtárgyak mindenkor megfelelő műszaki állapotban legyenek.

Mindezen tevékenységek mellett történik a csatornák horgászati hasznosítása, amit a helyileg illetékes horgászegyesületek fognak össze.

A gazdaságos üzemeltetés, valamint a főművek állapotának és karbantarthatóságának fenntartása érdekében tehát többféle, és sokszor egymásnak ellentmondó igénynek is meg kell tudni egyidejűleg felelni, mely komoly feladat, mindennapos kihívás az üzemeltetést végző szakemberek számára.

Az előzőekben részletezett három legfőbb hasznosítási cél ellátásának érdekében kiemelten fontos a partok, rézsűk, medrek állapotának megőrzése, tisztán tartása és rendszeres karbantartása.

Kórógy-ér 3+855 km szelvényében partbontással kialakított illegális horgászhely

Sem öntözési, sem horgászati céllal nem szabad megbontani, lefaragni, kiásni a csatornapartot, a rézsűt, mert az atöbbféle hasznosításból eredő vízszintváltozások miatt jelenlevőlassú eróziót rendkívüli módon felgyorsítja, jelentős állapotromlást, nagyon nagy kárt okoz.Mindemellett megnehezíti vagy ellehetetleníti a meder megfelelő minőségű karbantartását, gondozását.

A csatornaparti növényzet (kisebb cserjék, nád, gaz) horgászati vagy horgászhely kialakítása céllal történő gyérítése nem jelent különösebb problémát mindaddig, amíg a part és rézsű nem kerül megbontásra vagy a meder betöltésre.

A csatornapartok állapotromlása hátrányosan hat a csatorna belvíz- és öntözési vízlevezetési, továbbá halmegtartó képességére.

A parti sáv használatáról, hasznosításáról szól a 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet.

E Korm. rendelet kimondja, hogy a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, csatornák parti sávja 6 m, a csatorna partvonalától számítva. Ez a 6 m széles sáv – tulajdonviszonyoktól függetlenül – a Vízügyi Igazgatóság, mint a csatornák vagyonkezelője és üzemeltetője rendelkezésére kell, hogy álljon, a szakfeladatok ellátására, munkagépekkel történő munkavégzésre. A 4.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni, és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani.

A település lakosainak, a térség gazdálkodóinak, horgászainak, valamint a kezelőnek közös érdeke a vizek és vízpartok megfelelő állapotának megőrzése, mert csatornáink csak ebben az esetben képesek maradéktalanul ellátni funkciójukat, és megfelelni a különböző hasznosítási területek elvárásainak.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató