Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvári díszpolgárok, emlékéremmel vagy díjjal kitüntetettek – folyamatosan frissül

3 471
Fotóim megvásárolhatók a Purgel.hu weboldalamon, ahol több tízezer fotóm tekinthető meg rendezett formában.
62 photos
1994. Banka Pál - Szegvárért Emlékérem 1994. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
1994. Banka Pál – Szegvárért Emlékérem 1994. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
1994. Pusztai János - Szegvár Díszpolgára 1994..jpg
1994. Pusztai János – Szegvár Díszpolgára 1994..jpg
1994. Ternai Sándor - Szegvárért Emlékérem 1994..jpg
1994. Ternai Sándor – Szegvárért Emlékérem 1994..jpg
1998. Dr. Marsovszki Mihály - Szegvárért Emlékérem 1998. - Fotó:LUCZ FERENC©.jpg
1998. Dr. Marsovszki Mihály – Szegvárért Emlékérem 1998. – Fotó:LUCZ FERENC©.jpg
2000. Antal Péter - Szegvár Díszpolgára 2000. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2000. Antal Péter – Szegvár Díszpolgára 2000. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2000. Dobbantó Néptáncegyüttes - Szegvárért Emlékérem 2000. - Fotó:DR. LEHOCZKY JÁNOS©.jpg
2000. Dobbantó Néptáncegyüttes – Szegvárért Emlékérem 2000. – Fotó:DR. LEHOCZKY JÁNOS©.jpg
2000. Kovács Józsefné - Szegvárért Emlékérem 2000. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2000. Kovács Józsefné – Szegvárért Emlékérem 2000. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2001. Bovatsek Dezsőné - Szegvár Díszpolgára 2001. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2001. Bovatsek Dezsőné – Szegvár Díszpolgára 2001. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2001. Gajda Mihály - Szegvárért Emlékérem 2001. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2001. Gajda Mihály – Szegvárért Emlékérem 2001. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2002. Dr. Szécsényi József - Szegvár Díszpolgára 2002. - Fotó:KOVÁCS LAJOS©.jpg
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2002. évben “Szegvár Díszpolgára” címet Dr. Szécsényi József sportolónak, nyugalmazott egyetemi docensnek, budapesti lakosnak ítélte oda az alábbi indokok alapján. Dr. Szécsényi József 1932. január 10-én Szegváron született. Itt élt és tanult. Az érettségi után a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát, majd az ELTE pszichológia szakán doktorált. A világ egyik legismertebb diszkoszvetője az 1950-es évek végén. Egyike azoknak a szegvári válogatott sportolóknak, akik címeres mezben képviselték az országot, ezáltal Szegvárt is nemzetközi versenyeken, olimpiai játékokon. Dr. Szécsényi József személyes jelenléte a szegvári sportpályán az 1950-60-as években kézzelfogható eredményeket hozott az atlétikában településünkön. Leghíresebb tanítványa a szintén szegvári születésű Tégla Ferenc, akinek a pályafutását ő egyengette a világhírhez vezető úton. Szegvárról Budapestre került, a Testnevelési Főiskolán tanszékvezető docensként dolgozott. Számos tudományos könyv szerzője.
2002. Gémes Mihály - Szegvárért Emlékérem 2002. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2002. évben “Szegvárért Emlékérmet” adományozott Gémes Mihály Szegvár, Kurca utca 20. szám alatti lakos részére az alábbi indokok alapján. Gémes Mihály Szegvár “hegedűseként”‘ elévülhetetlen érdemeket szerzett a község népzenei, műzenei hagyományainak feltárásban, lejegyzésében és továbbadásában. Külön hangsúlyozni kell érdemei között a néptánc-hagyományok népzenei támogatását, sokszor egyedüli kíséretként való szereplését. Évtizedek óta nótázó köröket vezet és kísér hegedűvel. A közművelődés egyedi és különleges, pótolhatatlan egyénisége. Tevékenységét mindig önzetlenül a község lakóinak érdekében végezte.
2002. Kosztolányi Sándorné - Szegvárért Emlékérem 2002. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2002. évben “Szegvárért Emlékérmet” adományozott Kosztolányi Sándorné Szegvár, Malom u. 3/B. szám alatti lakos részére az alábbi indokok alapján. Mint könyvtáros, több évtizede szolgálja a lakosságot nagy ügybuzgalommal, nagy hozzáértéssel. Sok könyvtárismertető, könyvismertető, műveltségfejlesztő program, akció fűződik a nevéhez. Kitalálója és megvalósítója is ezeknek. Nagy része van abban, hogy az általános iskolás korosztály, de a középiskolások is sűrűn felkeresik a könyvtárat, igénybe veszik szolgáltatásait. Évtizedek óta aktív szervezője, rendezője, résztvevője a község kulturális, sport, szórakoztató rendezvényeinek, programjainak. Szinte nincs olyan társadalmi megmozdulás, amelyben ne venne részt, mint rendező. A Szegvári Naplónak alapítása óta (15 éve) aktív szerkesztője. Főszerkesztő-helyettesként a gazdasági ügyeket intézi. A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány Kuratóriumának titkára. Mindezeket társadalmi munkában végzi. A kitüntetés megadásával fejezi ki a képviselőtestület a háláját egy olyan embernek, aki önzetlenül szolgálja szülőhelye társadalmát.
2002. Nagy János - Szegvár Díszpolgára 2002. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2002. évben a “Szegvár Díszpolgára” címet ítélte oda Nagy János orgonaművész zenetanárnak Szentes, Köztársaság utca 7/1. szám alatti lakosnak az alábbi indokok alapján: Nagy János gyermekkorát Szegváron töltötte. Középiskolai tanulmányait a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, főiskolai tanulmányait pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Szegedi Tagozatán végezte. Annak ellenére, hogy Szentesen él és tanít, szülőfalujához való kötődése mindvégig megmaradt. Sokat tett azért, hogy Szegváron is egyre többen tanuljanak zenét, a zeneiskola tanárai és ő maga is foglalkozik szegvári tanulókkal. A komolyzene megszerettetéséért, elismertetéséért munkálkodik: előadásokat, hangversenyeket szervez, melyeken ő maga is aktívan közreműködik, felejthetetlen élményt szerezve ezzel hallgatóságának. 1976-ban hivatásos orgonista előadóművészi képesítést szerzett, majd felsőfokú karvezetői diplomát kapott. 1963-tól a szentesi Állami Zeneiskola tanára, 1981-től az iskola igazgatója. A Szentes és Vidéke Áfész Bárdos Lajos vegyes kar alapítója és vezetője. Sikereit számtalan kitüntetés, díj, oklevél bizonyítja. A komolyzene megszerettetésében, közvetítésében végzett tevékenységét ismeri el a képviselőtestület a “Szegvár Díszpolgára” címmel. Példás családi élete, említett tevékenységei, emberi magatartása alapján mindenképpen megérdemli a kitüntetést.
2003. Bacsa Józsefné - Szegvárért Emlékérem 2003. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Bacsa Józsefné Szegvár, Batthyány u. 9. sz. alatti lakos a Művelődési Házban tevékenykedő Szép Öregkor Nyugdíjas Klub vezetőjeként javasolták a kitüntetésre, melyet több, mint 10 éve vezet. A klub munkáját lelkiismeretességgel, a tagok igényeinek megfelelően, demokratikusan irányítja. Programjaikat közösen tervezik, közösen valósítják meg. Nagy gondot fordítanak a vidámságra, a hasznos időtöltésre. Következetes munkával érték el azt, hogy a megyében közismertek, elismertek lettek. Fáradságot nem kímélő szervező munkájának köszönhetően a fiatal és az idősebb korosztály tagjait az ország sok szép helyére elvitte kirándulni, hazánk legszebb tájait, kulturális értékeit bemutatva. Munkájának lényege, melynek megvalósítása Bacsa Józsefnének köszönhető: életcélt, elfoglaltságot, szórakozást, odafigyelést, szeretetet adni a nyugdíjasoknak. Kimagaslóan jó közösségi vezető és szervező munkája elismeréseként érdemes a kitüntetésre.
2003. Dr. Pozsik Sándor - Szegvárért Emlékérem 2003. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Dr. Pozsik Sándor Kengyelen született 1943. április 1-jén. Orvosi diplomáját 1967-ben szerezte. A szentesi kórház szülészetéről került településünkre 1978. január 1. napjától. Ettől az időponttól kezdve körzeti orvosi feladatot látott el, mint alkalmazott. 1996. március 1-je óta a háziorvosi teendőket területi ellátási kötelezettséggel vállalkozás formájában látja el. Hivatását lelkiismeretesen, becsülettel, odaadással, a község lakosságának érdekében és megelégedésére végzi. A közéletben mindig aktívan vett részt, önként vállalta a közérdek képviseletét, legyen az a fiatalság vagy az idősebb korosztály körében. Több cikluson keresztül volt tagja az önkormányzat képviselő-testületének. Népszerűségét bizonyítja, hogy mindig a legmagasabb szavazati aránnyal kapott bizalmat nagyközségünk lakosságától. Nagy szakértelemmel, szociális érzékenységgel irányította több cikluson keresztül az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság munkáját. Megfontolt javaslataival, megvalósítható ötleteivel vitte előrébb a képviselő-testület munkáját. Az elmúlt 25 évben Szegváron végzett munkája bizonyítja kötődését településünkhöz.
2004. Dr. Szeri Ilona - Szegvár Díszpolgára 2004. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Dr. Szeri Ilona professzorasszony DÍSZPOLGÁR Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben a Szegvár Díszpolgára kitüntetést Dr. Szeri Ilonának ítélte oda az alábbi indokok alapján: Dr. Szeri Ilona Szegváron született 1927. február 6-án. Általános iskolai tanulmányait Szegváron, középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen folytatta. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1945-től 1951-ig tanult. 1949-től a BOTE, illetve a SOTE Mikrobiológiai Intézet munkatársa, 1974-től 1997-ig igazgató helyettese volt. 1978-től 1997-ig egyetemi tanár. Ekkor került sor nyugdíjazására. 1957-től 1963-ig a gyermekbénulás elleni védőoltás bevezetésével kapcsolatos hazai virológiai kutatás résztvevője, 1965-től 1997-ig a Mikrobiológiai Intézet Immunológiai munkacsoportjának vezetője. Kutatási területe a mikroorganizmusok és a szervezet kölcsönhatásai, immunmoduláns hatások, a csíramentes állapot következményei. 140 tudományos dolgozat és 10 könyv fejezet szerzője, több szakmai kitüntetés birtokosa. Egyetemi tanulmányai és munkája Budapesthez kötötte, de édesanyja haláláig családjával rendszeresen hazalátogatott településünkre. Az elszármazottak találkozójának megszervezése adott lehetőséget számára arra, hogy ismét visszajárjon falunkba. Szegvárhoz való kötődése folyamatos. Évek óta járatják a Szegvári Naplót, melyből folyamatosan informálódnak községünk életéről. Hosszú ideje anyagiakkal is támogatják a folyóirat megjelentetését. 1999. tavasza óta szinte minden számban megismerkedhettünk életével, a Mesél egy elszármazott című rovatban. Aprólékosan, szívet melengetően ír gyermekkoráról, iskolai éveiről, pályakezdéséről.
2004. Lukács Istvánné - Szegvárért Emlékérem 2004. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
Lukács Istvánné képviselő SZEGVÁRÉRT EMLÉKÉREM Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben a Szegvárért Emlékérem kitüntetést Lukács Istvánnénak ítélte oda az alábbi indokok alapján: Lukács Istvánné 1959. február 1-jén született. Általános iskolai tanulmányait Szegváron végezte, a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd Baján tanítói diplomát szerzett. Felsőfokú kulturális menedzser szakképesítést 1998-ban szerzett. A helyi általános iskola tanítónője 1980. óta. Példamutató oktató-nevelő munkát folytat, ízig-vérig pedagógus. Rendkívül jó, gyümölcsöző együttműködést tud kialakítani tanítványaival, a szülőkkel és kollégáival. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a gyermekek felzárkóztatása mellett a tehetségesek képességeinek kibontakoztatására. Tanulmányi, kulturális és sport versenyek szervezője, tanítványai sikeresek e rendezvényeken. A gyerekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése érdekében évek hosszú sora óta nyári táborokat szervez. 1994. óta tagja Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. Ettől az időponttól kezdve az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként nagy lelkesedéssel szervezi a falunapokat, bálákat, majálisokat, ünnepségeket. Kiváló szervező készségének, rendkívül nagy munkabírásának köszönhetően egyre több segítőt, támogatót szervez be ezek előkészítésébe és lebonyolításába. Az anyagi feltételek biztosításáért, előteremtéséért mindent megtesz, szponzorokat szerez, pályázatokat ír. Képviselői munkája során maximálisan szem előtt tartja az önkormányzat és intézményei zavartalan működtetési feltételeinek biztosítását, a kulturális és sport tevékenység támogatását. Számos egyesület tagja, melyek tudására, tapasztalatára mindenkor számíthatnak. A Szegvári Napló Szerkesztőségének a tagja, a Diákvilág rovatban kitartóan, részletesen tájékoztatja a lakosságot e réteg tevékenységéről, eredményeiről.
2004. Schmidt Miklós - Szegvár Díszpolgára 2004. - Fotó:FRIDRICH FÉNYKÉPÉSZ©.jpg
Schmidt Miklós hajdani iskolaigazgató DÍSZPOLGÁR Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. évben Szegvár Díszpolgára posztumusz kitüntetést Schmidt Miklósnak ítélte oda az alábbi indokok alapján: Schmidt Miklós hosszú éveken át volt a Szegvári Általános Iskola igazgatója. Egész életében a faluért, a gyermekekért tett. Munkássága, ma is élő példaként él az általa tanítottak szívében. Példamutató, erkölcsös életet élt. Mindenkihez volt egy-két jó szava. Tanítványai még ma is nagy tisztelettel beszélnek róla. Felesége is tanító volt. Gyermekük nem született.
2005. Jaksa János - Szegvár Díszpolgára 2005. - Fotó:LUCZ FERENC©.jpg
2005. Jaksa János – Szegvár Díszpolgára 2005. – Fotó:LUCZ FERENC©.jpg
2005. Kovács Lajos - Szegvárért Emlékérem 2005..jpg
2005. Kovács Lajos – Szegvárért Emlékérem 2005..jpg
2005. Tégla Ferenc - Szegvárért Emlékérem 2005. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2005. Tégla Ferenc – Szegvárért Emlékérem 2005. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2006. Bugyi Imre - Szegvárért Emlékérem 2006. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2006. Bugyi Imre – Szegvárért Emlékérem 2006. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2006. Szenczi Sándorné - Szegvár Díszpolgára 2006. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2006. Szenczi Sándorné – Szegvár Díszpolgára 2006. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Csatordai Mihály - Szegvár Díszpolgára 2007..jpg
2007. Csatordai Mihály – Szegvár Díszpolgára 2007..jpg
2007. Gyenes Kft. - Szegvárért Emlékérem 2007. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Gyenes Kft. – Szegvárért Emlékérem 2007. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Id. Tóth László - Szegvár Díszpolgára 2007. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Id. Tóth László – Szegvár Díszpolgára 2007. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Zsombó Zoltán - Szegvárért Emlékérem 2007. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2007. Zsombó Zoltán – Szegvárért Emlékérem 2007. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2008. Gila László - Szegvárért Emlékérem 2008. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2008. Gila László – Szegvárért Emlékérem 2008. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2008. Ifj. Ternai József - Szegvárért Emlékérem 2008. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2008. Ifj. Ternai József – Szegvárért Emlékérem 2008. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2009. Csurkáné Zoltánné - Tanító Öröksége Díj 2009.- Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2009. Csurkáné Zoltánné – Tanító Öröksége Díj 2009.- Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Bárány Józsefné - Szegvárért Emlékérem 2010. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Bárány Józsefné – Szegvárért Emlékérem 2010. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Erdei Sándor - Szegvárért Emlékérem 2010. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Erdei Sándor – Szegvárért Emlékérem 2010. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Kapás Tamás - Szegvárért Emlékérem 2010..jpg
2010. Kapás Tamás – Szegvárért Emlékérem 2010..jpg
2010. Pólyáné Téli Éva - Szegvár Díszpolgára 2010. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Pólyáné Téli Éva – Szegvár Díszpolgára 2010. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Szűcs Árpád - Szegvár Díszpolgára 2010. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Szűcs Árpád – Szegvár Díszpolgára 2010. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Vértes Judit - Szegvárért Emlékérem 2010. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2010. Vértes Judit – Szegvárért Emlékérem 2010. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2011. Ágoston Antalné - Szegvár Díszpolgára 2011. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN© .jpg
2011. Ágoston Antalné – Szegvár Díszpolgára 2011. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN© .jpg
2011. Gila Györgyné - Tanító Öröksége Díj 2011. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2011. Gila Györgyné – Tanító Öröksége Díj 2011. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2011. Ráczné Purgel Ilona - Szegvárért Emlékérem 2011. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2011. Ráczné Purgel Ilona – Szegvárért Emlékérem 2011. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Gila György - Szegvárért Emlékérem 2012. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Gila György – Szegvárért Emlékérem 2012. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Huszka Mihály - Szegvár Díszpolgára 2012. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Huszka Mihály – Szegvár Díszpolgára 2012. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Magyar Imre - Szegvár Díszpolgára 2012. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2012. Magyar Imre – Szegvár Díszpolgára 2012. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2013. Papp Jánosné - Tanító Öröksége Díj 2013. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2013. Papp Jánosné – Tanító Öröksége Díj 2013. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2013. Puskásné Halál Ágnes - Szegvárért Emlékérem 2013. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2013. Puskásné Halál Ágnes – Szegvárért Emlékérem 2013. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Arany Lajosné - Szegvárért Emlékérem 2014. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Arany Lajosné – Szegvárért Emlékérem 2014. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Rácz Ferenc - Szegvárért Emlékérem 2014. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Rácz Ferenc – Szegvárért Emlékérem 2014. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Ternai János - Szegvár Díszpolgára 2014. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2014. Ternai János – Szegvár Díszpolgára 2014. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Dr. Hégető Sára Terézia - Szegvár Díszpolgára 2015. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Dr. Hégető Sára Terézia – Szegvár Díszpolgára 2015. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Kerekes Mátyás - Szegvárért Emlékérem 2015. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Kerekes Mátyás – Szegvárért Emlékérem 2015. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Pólyáné Téli Éva - Tanító Öröksége Díj 2015. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Pólyáné Téli Éva – Tanító Öröksége Díj 2015. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Szabó Judit - Szegvárért Emlékérem 2015. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Szabó Judit – Szegvárért Emlékérem 2015. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Szarvas János - Szegvárért Emlékérem 2015. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2015. Szarvas János – Szegvárért Emlékérem 2015. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2016. Lőrincz Gábor - Szegvárért Emlékérem 2016..jpg
2016. Lőrincz Gábor – Szegvárért Emlékérem 2016..jpg
2017. Gémes Dezső - Szegvárért Emlékérem 2017. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Gémes Dezső – Szegvárért Emlékérem 2017. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Grecsó Krisztián - Szegvár Díszpolgára 2017..jpg
2017. Grecsó Krisztián – Szegvár Díszpolgára 2017..jpg
2017. Gyömbér Ferencné - Szegvár Díszpolgára 2017. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Gyömbér Ferencné – Szegvár Díszpolgára 2017. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Pusztai János - Szegvár Díszpolgára 2017. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Pusztai János – Szegvár Díszpolgára 2017. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Tégla Katalin - Tanító Öröksége Díj 2017. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Tégla Katalin – Tanító Öröksége Díj 2017. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Tóth József - Szegvárért Emlékérem 2017. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2017. Tóth József – Szegvárért Emlékérem 2017. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Nagybata Márta - Szegvárért Emlékérem 2018. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Nagybata Márta – Szegvárért Emlékérem 2018. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Tóth László - Szegvár Díszpolgára 2018. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Tóth László – Szegvár Díszpolgára 2018. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Vigh Mária - Szegvárért Emlékérem 2018. - Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2018. Vigh Mária – Szegvárért Emlékérem 2018. – Fotó:PURGEL ZOLTÁN©.jpg

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató