Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Közmeghallgatás

2 206

November elején minden szegvári család a postaládájában egy értesítőt talált. Ebben tájékoztatta polgármester asszony a lakosokat arról, hogy november 14-én este 6 órakor a helyi Művelődési Házban közmeghallgatás lesz. Ismertette a napirendi pontokat is. 
A közmeghallgatáson megjelent Szenczi Sándorné polgármester asszony, Gyömbér Ferencné jegyző, Török Imréné jegyzőkönyvvezető, és a képviselőtestület tagjai Kútvölgyi Zsófia, Bába Miklós és Kádár György kivételével, valamint a falu érdeklődő lakói, akik kb. ötvenen lehettek.
Polgármester asszony üdvözölte a jelenlevőket, és rövid bevezető után napirendi pont változást javasolt. Felkérte Török Jánost, a Műszaki és Építési osztály vezetőjét, hogy ismertesse a legújabb KIOP (Környezetvédelmi Infrastruktúra Operatív Program) tervezetét. Ez a településfejlesztés és a környezetvédelem koncepcióját határozza meg ez elkövetkező 6 évre. A 13 fejezetben szó van a környezetvédelemről, a műemlékek védelméről, az ívóvíz ellátásról, a közmű ellátásról, a szennyvíz elvezetésről, a csapadékvíz elvezetésről, a táj és természetvédelemről, a bel és külterületi utakról, a kerékpárútról, hulladékgazdálkodásról, és egyéb ide tartozó témákról. Ismertette ezek anyagi vonzatát is, s hogy mekkora terhet ró ez a későbbiekben a költségvetésre. Ha mindezt az előírtaknak megfelelően megvalósítanák, 2,5-3 milliárd forintot kellene rá fordítani a költségvetésből. Ezt az anyagot később a testület megvitatja. Beszélt még arról, hogy ehhez kistérségi összefogás kell. A témához néhányan hozzá szóltak. Értékelték csak nem igazán értették a beszámolót. Inkább a csapadékvíz elvezetés problémája volt a hozzászólók gondja. Erre várnak az önkormányzattól megoldást. 
Szólt Putnoki István a Bem utca és a Gyenes Kft. előtti csapadék és ipari szennyvíz megoldatlanságáról. Ott pang a büdös víz és nem folyik le. Ugyanez volt a gondja a Réti telepen lakó Bodnár úrnak és Menyhárt Antalnak is. Tóth László azt kérdezte, hogy kinek a feladata lesz a külterületi utak rendben tartása. Ki-ki milyen munkát végezzen a környezet megvédésében. Szó esett még a Kurca tisztításának fontosságáról, a parlagfű irtás fontosságáról, a biológiai szúnyogirtásról. Gémes László képviselő tájékoztatott arról, hogy a Kurca kotrása megoldottnak látszik a közel jövőben. 
Ezek után a polgármester asszony vette át a szót. Beszélt az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásról, a testület tevékenységéről, a pályázati lehetőségekről. Bíztató, hogy az elkövetkező években talán több uniós pályázati forrás nyílik meg településünk előtt is. Ismertette, hogy miért forráshiányos a település. A csatornázásról annyit mondott, hogy folynak a tárgyalások egy esetleges Mindszenttel közös szennyvíztisztító megépítéséről. S hogy erre pályázati pénzt kapjunk, várakozó listára tették településünket. Bemutatta az önkormányzatnál működő bizottságok tagjait, póttagjait. Munkájukról is sokat beszélt. Létszámleépítést terveznek a Művelődési Ház és intézményeinél, de a védőnői létszámot is csökkenteni kell. Sajnos a gyermekek száma egyre csökken. Beszélt a 2006. évi költségvetési keretről, mely még ezután kerül elfogadásra. 
Bucsányi László kért szót. Hozzászólásában észrevételezte, hogy a szentesi az új buszpályaudvar építése alkalmával a 9-es kocsiállás átkerült a másik oldalra. Itt nincs tető a kocsiállás felett, itt kell várakozni a több száz, talán több ezer Szegvárról eljáró munkásnak, diáknak és bárkinek akinek a városban van valamilyen dolga – esőben, hóban, fagyban, gyilkos napsütésben az Isten szabad ege alatt. Polgármester asszony megígérte, felveszi a kapcsolatot a Tisza Volán illetékeseivel a probléma megoldása érdekében. Bucsányi László még felvetette, hogy a Szentes térségi többcélú társulás a helyi pedagógiai szolgáltatásnál nem hozott minőségi javulást. Inkább rontotta az ellátás színvonalát ezen ellátás kapcsán. Szabó Tibor képviselő szerint a társasághoz való csatlakozás Szegváron érzékelhető javulást eredményezett.
Végül több hozzászólás nem lévén Szenczi Sándorné polgármester asszony megköszönte a résztvevők aktív érdeklődését, és részvételét, és a közmeghallgatás befejeződött.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató