Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

2 285

Tisztelt Polgártársak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről.

1. Régóta húzódó orvos-problémánk megoldódni látszik. Az utolsó képviselő-testületi ülésen döntött a testület arról, hogy üresen álló háziorvosi körzetünkbe átmenetileg közalkalmazotti státuszban alkalmazzuk a feladatra jelentkező orvost. Mint Önök is tudják, két háziorvosunk és fogorvosaink vállalkozóként látják el feladatukat. Ez a harmadik háziorvosi körzetben pillanatnyilag azért nem járható, mert itt rendkívül lecsökkent a betegek (kártyák) száma. Az orvosokat a körzethez tartozó betegek száma szerint finanszírozzák, s a jelenlegi kártyaszám nem tart el egy vállalkozó orvost, akinek alkalmaznia kell az asszisztenciát is. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet a betegek és az orvosok számára egyaránt megterhelő, testületünk döntött arról, hogy átmenetileg, a normális kártyaszám kialakulásáig saját forrásaiból pótolja a körzet működtetésének költségeit. Új orvosunk – aki Szegedről jön hozzánk – július 1-jétől kezdi meg munkáját a jelenleg gazdátlan körzetben. Bízunk abban, hogy hamarosan rendeződik a kártyák száma, s a harmadik háziorvosi körzetben is vállalkozóként dolgozhat a doktor úr. Tájékoztatásul közlöm az egyes körzetekhez tartozó utcák listáját, amelyekre vonatkozóan az egyes orvosok területi ellátási kötelezettséggel tartoznak. Ma szabad orvosválasztás van Magyarországon. A területi ellátási kötelezettség azt jelenti, hogy a háziorvos a saját körzetéhez tartozó betegek kártyáját, tehát orvosi ellátását nem utasíthatja vissza. A más körzethez tartozókat fogadhatja, ha elbírja az ezzel járó feladatot, de ha nem, vissza is utasíthatja őket.

Dr. Hégető Sára doktornő körzete: Alkotmány u., Állomás u., Arany J. u., Csurgó u., Damjanich u., Dr. Bartucz u., Epres u., Híd u., Iskola u., Jaksa J. u., Kórógyszentgyörgy u., Mindszenti u., Móra F. u., Napkelet u., Puskin u., Rákóczi u., Szabadságharcos u., Szőlőkalja, Táncsics u., Úsztató u., VI. külter., VII. külter., VIII. külter., összesen 1772 fő lenne.

Dr. Pozsik Sándor doktor úr körzete: Ék u., Farkas u., Hunyadi u., Kántor u., Kinizsi u., Kontra u., Malom u., Ménes u., Régiposta u., Régitemető u., Rozmaring u., Rózsa u., Sárállás u., Sport tér, Szabadság tér, Szentesi u., Templom u., I. külter., II. külter., III. külter., összesen 1419 fő lenne.

Most még üres, július 1-jétől betöltendő körzet: Ady u., Árpád u., Batthyány u., Béke u., Bem J. u., Bercsényi u., Deák F. u., Dózsa u., Esze T., Galamb u., Jókai u., József A., Kárász u., Kiss u., Klapka u., Kórógy u., Kossuth tér, Kossuth u., Köztársaság u., Kurca u., Muskátli u., Nefelejcs u., Pacsirta u., Petőfi u., Rozgonyi u., Széchenyi u., Szegfű u., Tiszai u., Zrínyi u., IV. külter., V. külter., összesen 1854 fő lenne. Ezzel szemben itt jelenleg 700-800 fő között van a betegek száma. Reméljük, hogy hamarosan rendeződik ez a helyzet. Jelenlegi orvosainknak és leendő kollégájuknak felelősségteljes munkájukhoz erőt, jó egészséget kívánok minden szegvári polgártársam nevében.

2. Hamarosan mi is élhetünk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével. A Szentesi Városellátó Intézmény a közbeszerzési eljárás után megvásárolta az ehhez szükséges edényzetet. Képviselő-társaimmal kijelöltük az 5 szelektív-sziget helyszínét. A kijelölésnél törekedtünk arra, hogy lehetőleg minden településrészre jusson. A későbbiekben keressük a lehetőséget a szigetek számának növelésére. A pályázaton nyert összegből a konténerek alatti terület burkolását a Szentesi Városellátó intézmény végzi. E hónap végéig kialakítják a szigeteket, s elhelyezhetjük bennük a fajtánként összegyűjtött hasznosítható anyagokat. Tisztelettel kérem falunk minden lakóját, hogy legyen segítségünkre a konténerek épségének megőrzésében s abban, hogy csak olyan anyagok kerüljenek az egyes edényzetekbe, amelyeket a feliratok jelölnek. 

3. Szép, értékes tanulmány készült „Szegvár Nagyközség külterülete táji-természeti értékei” címmel. E nívós munkával tudjuk majd alátámasztani a természeti értékeink megőrzését, hasznosítását segítő pályázatainkat, megalapozni jövőbeli terveinket. Az anyag készítője felhívta a figyelmemet arra, hogy a jövőben a gyepes területek területalapú támogatása a szántók támogatásának többszörösét is eléri, így azok megőrzése a tulajdonosok alapvető érdeke. Felhívom a földtulajdonosok figyelmét, hogy önmagának okoz kárt, aki a gyepes területeket felszántja.

4. Felhívom figyelmüket a parlagfű irtásának fontosságára. A sajtóból, rádióból, televízióból mindannyian értesülhetünk egyrészt e gyomnövény által okozott egészségügyi problémákról, másrészt a 2005-ben tetemesen megemelt bírság összegéről. A szakhatóság szúrópróbaszerű ellenőrzései mellett lakossági bejelentések alapján is végez helyszíni ellenőrzést, és hatalmas bírságok kiszabásával fenyeget. Azt hiszem, hogy nem elsősorban a bírság miatt, hanem a környezetünkben élők, magunk, családunk, gyermekeink, rokonaink és barátaink egészségének megőrzése érdekében meg kell tennünk mindent e kártékony gaz kiirtása érdekében akkor is, ha mi magunk még nem szenvedünk a hatásától. 

5. Mint a kihelyezett plakátokból, a Szegvári Naplóból értesülhettek róla, Piros Attila polgártársunk ötlete alapján szeretnénk bolhapiacot tartani a piactéren. A megfelelő időponttal kapcsolatban több javaslat is született. Végül úgy döntöttünk, hogy minden vasárnap délelőtt lehetőséget biztosítunk az árusításra, vásárlásra. Nézzenek szét otthon a padláson, pincében, s hozzák ki a piacra azokat a tárgyaikat, amelyekre már nincs szükségük, de úgy ítélik meg, hogy mások még használhatják valamire. Az első próbálkozás alkalmával (május utolsó vasárnapján) ruhanemű, játékok, könyvek, gyertyák, lámpák, fűnyíró, dísztárgyak, egyéb háztartási cikkek, stb. kínálatával találkozhattunk. Többen régiségek iránt érdeklődtek, ezekre nagyobb összeget is szívesen áldoznak a vásárlók. Cserebere is lehetséges, de a méltányos áron történő árusítás is járható út. Most a portéka még ingyenesen kínálható. Várjuk vasárnap délelőtt a piacon az árusok és vásárlók tömegeit. 

6. Június 25-én délután 3 órától késő estig Szent Iván napi szórakoztató délutánra várja a Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete az érdeklődőket a volt vármegyeház udvarára és a piactérre. A gazdag program (néptánc, gyermekjátékok, arcfestés, horgászás, sorversenyek, haditorna, Szegvár-Mindszent képviselő-testületei közötti ügyességi vetélkedő, halászlé-főző verseny, palacsinta sütés-evés, tombola, színjátszók műsora, örömzene, karaoke, esti tábortűz, Szűcs-Gazsó duó zenéje, stb.) olvasható a művelődési házban elhelyezett plakátokon. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Szegvár, 2005. június 13. 
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató