Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Képviselő-testület 2005. április 13-i rendkívüli üléséről

2 005

A szennyvíz beruházás megkezdése egyre csak húzódik, tolódik. Ezen az ülésen a céltámogatási pályázattal kapcsolatban tanácskozott a testület. Mivel a vita közben értékes információk hangzottak el, érdemesnek tartottuk szó szerint közölni az ülés jegyzőkönyvében leírtakat.

1. Napirendi pont: Szennyvízberuházás céltámogatási pályázat

Szenczi Sándorné polgármester tájékoztatta a képviselőket a következőkről: A szennyvízberuházásra benyújtott pályázat módosítása szükséges amiatt, hogy az előző évhez képest a pályázat benyújtásának feltételei megváltoztak. Az elmúlt alkalommal a pályázatíró hibája miatt kellett a pályázaton módosítani. Most pedig a kincstár által meghatározott hibák kijavítása érdekében. Az írásos anyag tartalmaz egy rendeletmódosítást, valamint egy határozati javaslatot Gyömbér Ferencné igazgatási osztályvezető elmondta, a képviselő-testület a
pályázathoz szükséges saját erőt két forrásból kívánja biztosítani. Egyik rész a lakossági hozzájárulás, a másik pedig az önkormányzati felhalmozási hitel, melynek összege 175 709 e Ft. A költségvetésről szóló 2/2005. (II.26.) Ör. módosítása szükséges: bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény felhalmozási célú hitel felvétel előirányzatát, kiadási oldalon, ugyanezen intézmény szennyvízcsatorna beruházás előirányzatát 175 709 e Ft-tal kell megemelni. A határozati javaslat pedig egy korábbi határozat – 23/2005. (II.24.) KT. sz. határozat módosítására vonatkozik. Változás a Vízközmű Társulat alakítására vonatkozó mondatot érinti.
– Bucsányi László képviselő megkérdezte, mekkora önrészt kell alakosoknak befizetni? Ugyanis az előterjesztésben 73 791 Ft, a határozati javaslatban pedig 162 000 Ft olvasható.
– Szenczi Sándorné polgármester ismertette, hogy az állam a lakossági önerőhöz támogatást nyújt. Ezen kívül 15% közműfejlesztés címén visszaigényelhető. Ezért nem egyforma a két összeg. Befizetni a kevesebb összeget kell.
– Bucsányi László képviselő megkérdezte, kijelenthetik-e azt, hogy a lakossági befizetés nem fog többe kerülni?
– Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, hogy a megkötött szerződésekhez nem nyúlhatnak hozzá! Addig kell az önkormányzatnak pályáznia, míg a hiányzó összeg a rendelkezésére nem áll. Addig a beruházást nem kezdik el, míg a pénz együtt nincs.
– Bucsányi László képviselő megkérdezte, ismételten döntenie kell a képviselő-testületnek arról, hogy melyik öblözetben kezdődjék a beruházás?
– Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a korábban eldöntött öblözettel kezdődik a beruházás. Ebben az esetben a bekötésre kerülő ingatlanok száma 911. Kihangsúlyozta, hogy a pályázatot 1 milliárd forint alatti beruházásra tudják benyújtani.
– Kádár György képviselő véleménye szerint nem biztos, hogy annyiba kerül a beruházás akkor, amikor megvalósul, mint amennyiben most meghatározzák.
– Szenczi Sándorné polgármester meglátása szerint a közbeszerzési eljárás során nagy verseny van a cégek között. Sok mindent egymás alá ajánlanak.
– Kádár György képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az építőanyag árak emelkedni fognak. Azok árával nem tudnak lobbizni.
– Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, a szerződésekhez nem lehet hozzányúlni. Az önkormányzatnak keresnie kell a lehetőségeket és a forrásokat. Szólt a pályáztatási rendszer várható változásairól.
– Kádár György képviselő elmondta, a KÖVITE munkatársának nem volt igaza, ugyanis a települések egyesülnek a szennyvízberuházásra. Szegvárnak is lehetősége lett volna Szentessel közösen a szennyvízkezelést megoldani. A 15 millió forintos sikerdíjról érdeklődött.
– Szenczi Sándorné polgármester elmondta, az a pályázat nem került kiírásra, amelyre 15 millió forintos sikerdíjat kell fizetni.
– Kádár György képviselő megkérdezte, hogy a most benyújtandó pályázatért a pályázatírónak mennyit kell fizetni?
– Szenczi Sándorné polgármester ismertette, hogy a pályázat megírásának összegét a KÖVICE-vel megkötött szerződés tartalmazza.
– Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, áfával együtt 8 millió forintba kerül a pályázat megírása.
– ifj. Kovács Béla képviselő megkérdezte, hogy a pályázat módosítása jelent-e plusz kiadást?
– Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a KÖVICE vállalta, hogy a céltámogatási pályázatot a szerződéses összegen belül elkészíti.
– Csatordai Ferenc képviselő véleménye szerint, ha tovább húzzák a beruházást, akkor többe fog kerülni. Elfogadásra javasolta a határozati javaslatot és az önkormányzati rendeletet.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató