Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 886

Tisztelt Polgártársak!
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről.

1. Mint korábban már tájékoztattam a tisztelt lakosságot, a sürgősségi orvosi ügyelet ellátásának feltételei rendkívül megszigorodtak. Ezeket – elsősorban az orvosok munkaidejének törvényben szabályozott korlátozása miatt – önkormányzatunk nem tudja biztosítani. Megkerestük az Országos Mentőszolgálat Csongrád megyei Mentőszervezetét azzal a kéréssel, hogy a többi környékbeli településhez hasonlóan vállalják Szegváron is a sürgősségi ügyelet ellátását. A közös kistérségi pályázatunkkal nyertünk is 10 millió forintot az ügyelet feltételeinek fejlesztésére. A mentőszolgálat vállalta a feladatot, így 2005. március 1-jétől ők látják el az éjszakai és hétvégi ügyeletet nálunk is. Ezzel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

Felnőtt központi ügyelet

Hétköznap: 19.00 – 7.00 óráig.
Hétvégén: péntek este 19.00-től hétfő reggel 7.00 óráig.
Ünnepnapokon: az ünnepet megelőző napon este 19.00-től az ünnep utáni nap reggel 7.00 óráig.

A megjelölt időszakokban a (63)400-104, vagy csak 104-es telefonszámon hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felkereshető a mentőállomáson, Szentes, Sima Ferenc u. 29-33 sz. alatt található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt betegeket látnak el!).

Gyermek központi ügyelet

Rendelést tart a Szentes, Klauzál u. 6. sz. alatti rendelőben az 
alábbi időpontokban:
Szombat: 8.00 – 12.00 óráig és 15.00 – 17.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon: 9.00 – 11.00 óráig. 

Az ügyelet ettől eltérő időpontjaiban: 
a (63)313-244 -es telefon 169-es mellékén (ez a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, közvetlenül hívható a (63)400-104, vagy a 104.
Hétfőtől péntekig reggel 7.00 – 8.00 óráig és délután 16.00 – 19.00 óráig készenléti ügyeletet tartanak saját orvosaink, az orvos neve az eddigi ügyeleti beosztás helyén lesz olvasható. Tudom, hogy eleinte okoz némi kényelmetlenséget a változás, de a környékbeli tapasztalatok szerint rendben megy a mentős ügyelet. 

Rendelési időben mindenki a saját orvosához forduljon, rendelési időn kívül az ügyeleteshez.

2. Használt ruhaneműt kaptunk Budapestről – a szállítás költségeit fizette önkormányzatunk – amelyből 2005. február 23-án és 24-én reggel 8 órától délután 4-ig, 25-én 8-12-ig lehet válogatni a Polgármesteri Hivatal udvarán található tűzoltószobában. A kiválasztott ruhák ingyenesen elvihetők. Jött a szállítmánnyal egy-két (nem túlságosan jó állapotban lévő) mozgássérült kocsi is, valamint egy szintén használt gyógy-matrac. A mozgáskorlátozottak helyi szervezetének vezetőjével való egyeztetés után természetesen ezek is ingyen elvihetők.

3. Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy a szökőárat követően azonnal megjelentek falunkban is az alapítványok munkatársai, akik adományokat gyűjtöttek. Sajnos azzal csöngetnek be a lakásokba, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyével gyűjtenek. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Mi soha, senkinek nem adunk semmiféle házalásra engedélyt. A házaló árusítás szigorúan tilos Szegváron. Az alapítványi gyűjtést nem tilthatjuk meg, de semmiféle engedélyt nem adunk ki ehhez. Kérem, vigyázzanak a házalókkal, ne engedjék be őket a lakásba, mert nem lehet tudni, hogy milyen szándékkal járják a falut. Mint korábban, most is kérek mindenkit, hogy ha házaló árust látnak, szíveskedjenek jelezni a rendőrnek, vagy a Polgármesteri Hivatalnak. (A hivatal telefonszáma: (63)364-800, 11-es mellék.)

4. Kérem, hogy a kóbor kutyákról is ezen a számon tegyenek bejelentést. A szentesi gyepmesterrel szerződést kötöttünk arra, hogy a szegvári kóbor kutyákat befogja, beszállítja a szentesi kutyatelepre, s 2 hétig onnan lehet kiváltani. 
A törvény kötelességeket is ró az állatok tulajdonosaira, tavaly május (az uniós csatlakozás) óta sokkal szigorúbb szabályok érvényesek az állatok tartásával kapcsolatban. Büntetőjogi felelősség terheli azokat, akik nem megfelelő körülmények között tartják, vagy kicsapják állataikat. Azt hiszem, hogy nem elsősorban emiatt, de emberségből is tisztességgel kell bánnunk azokkal az élőlényekkel, amelyek függenek tőlünk.

5. Korábban már tájékoztattam a falu lakóit arról, hogy a bölcsőde helyett családi napköziben biztosítjuk a kicsik ellátását. Most megismétlem a tájékoztatást. Önkormányzatunk jelenleg gyermekenként és havonta 30000 Ft támogatást nyújt a családi napközit üzemeltető vállalkozónak. Emiatt a családi napközibe csak olyan gyermek vehető fel, akiknek az édesanyja igazolja, hogy állandó munkahellyel rendelkezik. A működési kiadásokat elsősorban a támogatásból fedezi a vállalkozó, emellett 2005. február 1-től a szülőktől csak a napi négyszeri étkezéshez kérheti a hozzájárulást. Gondozási díjat a normál gondozási időre nem szedhet. Ha a szülőnek egy-egy esetben ettől eltérő igénye van, pl. este, éjszaka vagy hétvégén szeretné gyermekének felügyeletét a családi napköziben megoldani, ennek díjazásáról alkalmanként kell a vállalkozóval megegyeznie. Lehetőség van arra, hogy a szülők elfoglaltsága (pl. utazás, lakodalom) esetén a napi nyitvatartási időtől eltérően is a családi napköziben helyezze el gyermekét. Amikor a gyermek felvételt nyer a családi napközibe, a vállalkozó szerződést köt a szülővel. Felhívom figyelmüket arra, hogy a szerződés szülői példányát őrizzék meg. Vitás esetben a szerződésben foglaltak érvényesek. A családi napköziben jelenleg is van felvétel. 

6. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a Castellum étteremben napi rendszerességgel hétköznap, hétvégén és ünnepeken egyaránt lehetőség van arra, hogy bárki előfizetéses ebédet kérjen. Ezt a helyszínen is elfogyaszthatja, de ételhordóban el is viheti. Egy 2 fogásos menü ára 470 Ft, az igényt Deák Andornénál kell bejelenteni. Az idős vagy beteg emberek számára lehetőség van hétköznapokon az ebéd hordatására. A kihordatást az Idősek Napközi Otthonában Pintér Lászlónénál lehet kérni.

Szegvár, 2005. február 21. 
Szenczi Sándorné polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató