Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Képviselő-testület decemberi üléséről

2 282

A képviselő-testület decemberi ülésén 125 Ft / m³ + 15% áfa vagyis összesen 144 Ft / m³-re emelték a vízdíjat, a szennyvíz szállítási díjat a lakosság részére pedig 1550 Ft / m³, a közületit pedig 1650 Ft / m³-re emelték. 
– Szenczi Sándorné polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Kurca kotrásának terve elkészült abból a pénzből, amit a Csongrád Megyei Önkormányzat ebben az évben a kistérségek rendelkezésére bocsátott. Elmondta, hogy a kistérségi társulás 10 millió forintot nyert, melyet a Kurca vízgyűjtő rendszerének felújítására fordítanak. A programban két szegvári csatorna is szerepel. Kifejtette, hogy minden kistérségben egy településnek lehetősége van tanmedence építésére. Nagymágocs bejelentette erre az igényét. Elmondta, hogy ő ezt elfogadta, azzal a kitétellel, hogy Szegvár – más jellegű – igényét Nagymágocs is támogassa. – Szólt arról, hogy a KHT-s perben a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, és új eljárásra utasította a bíróságot. Szólt a Művelődési Házban megtartott rendezvényről, melyen az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a sportolókat elismerésben részesítette. Megköszönte a bizottságnak az előkészítést és a szervezést. Tájékoztatta a képviselőket a közösségfejlesztők által tartott “morzsavacsoráról”, ahol a jelenlévők megtekintették a helyi tévéműsor készítésére vásárolt új technikát. Szólt arról, hogy a Vállalkozók Bizottsága 400000 Ft támogatást adott a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére. A Faluvédő- és Szépítő Közhasznú Egyesület vásárolt faluhatárt jelző táblákra egy-egy fényfüzért.

Szegvár ünnepi díszkivilágítása
(Fotó: Dr. Zbigniew Głuszczak)

Arról is hírt adott a polgármesterasszony, hogy 11484000 Ft-ot kapott az önkormányzat a forráshiányos pályázat második fordulóján. Így összesen 35 millió forintot, vagyis az igényük 70%-át. 
A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása érdekében Szentes Város Önkormányzatával közösen benyújtott pályázatunkról megszületett a döntés. A pályázatban összesen 25 millió forintos támogatást kért a két önkormányzat, de csak 12,5 milliót kapott. Ez csak a hulladék begyűjtő helyeink kialakítására elegendő. A hiányzó összeg a tömörítő kocsi árát fedezte volna. Szentes vezetése most keresi a lehetőséget a kocsi más forrásból történő beszerzésére, s addig nem dönt arról, hogy a megnyert összeget igénybe veszi-e. Amíg a város nem határoz a kérdésben, addig mi sem tudjuk, hogy ebből a keretből lerakhatjuk-e a szelektív hulladékgyűjtés alapjait a faluban, közös pályázatról lévén szó.
A Csongrád Megyei Agrár Kht. térítésmentes tanfolyamot hirdet külön-külön mezőgazdasági vállalkozások és kézműves vállalkozások számára a vállalkozói készségek erősítése céljából. Kéri az önkormányzatok segítségét a felhívások minél szélesebb körű közzétételéhez. A részletes programokat a hirdető táblákra kihelyezzük, a jelentkezési lapok a polgármesteri hivatal portáján beszerezhetők.
Megkötöttük a mentősökkel az ügyeletre vonatkozó szerződést. Folyamatban van az önkormányzat és a mentőszolgálat működési engedélyének módosítása, csak ennek megtörténte után tudják átvenni az ügyelet ellátását.
A parlagfű-mentesítési program keretében lehetőségünk nyílik egyrészt fűnyírók, másrészt helymeghatározó műszerek (GPS) beszerzésére, részben működési költségekre pályázatot benyújtani. A fűnyíráshoz szükséges eszközök és a :működési költségek (max. 20 %) esetében 1 millió forint pályázható), míg a helymeghatározók (max. 8 db) esetében az 1 pályázó által elnyerheti] összeg 800000 Ft. Önerő biztosítása nem feltétele a pályázatnak, de előnyt jelent, ugyanígy az is, ha az irtás ideje alatt zöld vonalat működtetünk, illetve az interneten is közzé tesszük a parlagfű irtása érdekében hozott hatósági intézkedéseket. Mindkét lehetőséggel élni kívánunk.
A mezőgazdasági utak felújítására, építésére, a falu-felújításra és az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiirt pályázatokat (átmenetileg?) felfüggesztették az óriási tömegű beérkezett pályázat miatt. Ezek elbírálása után döntenek arról, hogy ismét megnyitják-e a lehetőséget.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató