Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár 2004-2005.

2 095

Ismét elbúcsúztattunk egy esztendőt, s mint minden évben ilyenkor, reménnyel és várakozással tekintünk a következő elé. Reménykedünk és tervezgetünk, s közben kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Vajon mit végeztünk az elmúlt évben, és mit hoz számunkra a következő esztendő? 
Önkormányzatunk 2004-ben nem dicsekedhet kiugró fejlesztési eredményekkel. Mégis sikeres esztendőről számolhatok be, hiszen a nehéz gazdasági feltételek ellenére az alapfeladatok ellátása mellett az önként vállaltak széles skáláját is biztosítani tudtuk.
Kötelező alapfeladataink a törvény szerint:
„A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a temető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”
Ezen feladatok folyamatos teljesítése mellett jó színvonalú és zavartalan volt a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi, közművelődési, művészeti tevékenység és a sport támogatása.
Komoly erőfeszítést tett képviselő-testületünk a kötelező szociális támogatások biztosítása mellett egy sor nem kötelező (önként vállalt) szociális juttatás fedezetének megteremtésére. Saját helyi rendeletünk alapján biztosítjuk a méltányosságból adott közgyógyellátás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, az első lakáshoz jutás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét. Bekapcsolódtunk az iskolatej-programba, az ingyenes tankönyvellátáshoz is az állami támogatásnál magasabb összeggel járultunk hozzá. A bölcsődés korú gyermekek családi napközis ellátásához gyermekenként és havonta 20.000.-Ft-tal járultunk hozzá, ezzel csökkentve a szülők terheit. 
Szintén helyi döntés alapján fizettük a 65 év feletti egyedülálló személyek és a 70 feletti házaspárok éves szemétdíjának felét. Komoly anyagi áldozat árán tudjuk biztosítani a kezelésre utaltak naponkénti fürdőbe szállítását, az Idősek Napközi Otthonába bejárók reggeli és délutáni buszos utaztatását, az úszásoktatás, a tanulmányi és sportversenyek utazásának költségeit. 
2004-ben első ízben magunkra vállaltuk a mozgáskorlátozottak lakása akadálymentesítési támogatásához szükséges tervek elkészítésének költségeit, ezt 2005-ben megtoldjuk a pályázat elkészítésének díjával.
Minden pályázatot benyújtó helyi civil szervezet, egyesület, csoport működéséhez anyagilag is hozzájárultunk. A sportegyesületek pénzügyi támogatása mellett ellátó szervezetünk nyírta a pályán a gyepet (az esős időjárás miatt 22-szer!). Ugyanilyen gyakorisággal kellett a fő utcán a gaztalanítást elvégeznünk. Rendben tartottuk az intézményeinket, egyik-másikban komoly felújítási munkákat végeztettünk, végeztünk. 
Pályázaton nyert összegek segítségével megvalósult:
– A könyvtár részleges felújítása 
– A Mindszenti utcai ivóvíz főnyomó vezeték rekonstrukciója 
221 m hosszú vezetékszakaszon
– Az Újfalusi iskola felújítása, tető-, ablak- és burkolat-cseréje
– Befejeződött az Idősek Napközi Otthonának felújítása,
a Gyermekjóléti Szolgálat működési tereinek kialakítása
– A művelődési ház nagytermének mennyezetfestése
– A Központi iskola tornacsarnokának, könyvtárának szigetelése
– Az utcatábla-rendszer kiépítése 
– A település rendezési tervének elkészítése
– A szennyvízelvezető-rendszer első pályázati csomagjának
elkészítése, benyújtása
– Az utak kátyúzása, padkázása
– A sportpályán a színpad felújítása
– A posta és a templom melletti parkolók létesítése
– Néhány helyen a járdák, vízelvezető árkok megépítése, felújítása
– A karácsonyi díszvilágítás fejlesztése
S mit tervezünk 2005-re? 
Szeretnénk:
Alapfeladataink zavartalan ellátását, intézményi hálózatunk jó színvonalú működtetését. Az önként vállalt feladataink nem csökkenő mértékű biztosítását, a vállalkozások ösztönzését munkahelyek teremtésében, megtartásában, a civil szervezetek, egyesületek támogatását. 
Fejlesztések terén: 
– A szennyvíz-beruházási folyamatban konkrét előrelépést
– A falu képét javító fejlesztéseket
– Óvodánk, iskolánk (Központ, Új) felújítását, bővítését
– A belvízelvezető rendszer rendezését
– Szelektív hulladékszigetek kialakítását
– Új játszótér kialakítását az Újfaluban 
– A mezőgazdasági összekötő utakra kiírt pályázat segítségével
egy-két kulcsfontosságú út burkolását
– A Kurca kotrásának meglévő tervei alapján a szükséges összegek
megszerzését
– A Kórógy tó rendbetételének megtervezését, a költségekre
a forrás megteremtését
Ezekből a feladatokból bizonyára marad 2006-ra is, hiszen az anyagi lehetőségek korlátozottak, de a folyamatokat 2005-ben mindenképpen szeretnénk elindítani. Mindehhez szükségünk lesz az Önök támogatására is, hiszen egy település fejlesztése csak a lakosság és a képviselő-testület közös akaratával lehetséges. Mindehhez jó egészséget, sok erőt és egyetértést kívánok valamennyiünknek.
Szegvár, 2004. december 30.
Szenczi Sándorné

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató